Nareszcie! Mogę od dzisiaj powiedzieć, że mieszkam w stolicy Polski - Warszawie...